foto foto

Vi har en modern maskinpark med små och stora gräv- och lastmaskiner som kan användas även på de mest svåråtkomliga platser. Vi arbetar såväl hemma hos mindre privatkunder som för stora bygg- och anläggningsföretag. Vi ger snabb offert med fast pris.

Markarbeten

Vanliga arbeten är urschaktning för husgrunder, utfyllnad och vibrering av kross för plattgjutning, kabelgrav för el-tele, avlopp och LTA-anläggningar, underlag för trädgårdsplattor, infarter, parkeringar och byggvägar samt schakt och underlag för pooler.

Sprängning och bilning

Med vår hydraulhammare kan vi snabbt och effektivt bila ner uppstickande berg och betongkonstruktioner som trappor, murar och altaner. I samarbete med YB Sprängtjänst AB och andra sprängentreprenörer utför vi arbeten för bland annat husgrunder och ledningsgravar.

Husrivning

Med en rivningsgrip på vår 14-tonsgrävmaskin gör vi en effektiv och kostnadsbesparande rivning av hus och sommarstugor som står i vägen för nybyggnation. Vi river, sorterar och lastar i container.

Dränering och fuktisolering

Äldre hus behöver ibland dräneras och källarväggarna isoleras mot kyla och fukt. Vi använder moderna material som cellplastisolering, platonmattor och pordrän-/fuktisol-plattor.

Installation av avlopp och LTA

Vi utför alla typer av installationer av avlopp och LTA (lågtryckssystem). I detta ingår allt arbete mellan hus och anslutningspunkt.